VINAPROTECTION

Disclaimer

De auteursrechten van de inhoud van deze website berusten bij Vinaprotection. Aan de op deze website gepresenteerde informatie kan en mag de bezoeker geen rechten ontlenen. Vinaprotection heeft de inhoud van de pagina’s op basis van leveranciers op de website gezet , maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de volledige juistheid van alle gegevens. Vinaprotection aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van onze goederen. Persoonsgegeven die u invoert op bepaalde onderdelen van deze website worden niet aan derden verstrekt